Værd at vide

Priser

Priserne er baseret på minimum 10 deltagere.

Der tages forbehold for prisforhøjelser som følge af nye eller forhøjede skatter og afgifter, ændrede valutakurser, øgede oliepriser eller andre omstændigheder, som Pushpinder Group Travels ingen mulighed har for at tage højde for på forhånd.

Prisen inkluderer ophold på luksushoteller med halvpension, alle lufthavnsskatter, entré-/adgangsbilletter samt al transport i Indien (se de enkelte programmer). Visum arrangeres.

Tilmelding og afbestillingsregler


Sidste frist for tilmelding: Se de enkelte programmer. Ved senere tilmelding skal der påregnes forhøjet pris.

Depositum refunderes ikke.

Efter sidste indbetalingsdato er rejsen bindende, og rejsens fulde pris er i tilfælde af afbestilling tabt.

De kan dog tegne en sygeafbestillingsforsikring (der skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen) og ferierejseforsikring gennem Pushpinder Group Travels.

Pushpinder Group Travels forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis de(n) tilmeldte deltager(e) herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.

Pushpinder Group Travels kan med 1 måneds varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte depositum vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Pushpinder Group Travels optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder med hvilke, der samarbejdes.

Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, strejke, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.